وضعیت سرورها - TurboVPN | خرید VPN پرسرعت
56
تعداد سرورها
21
تعداد مکان‌ها
11
تعداد سرویس‌ها
ما بیش از 100 سرور در 21 کشور مختلف سرور داریم بعضی ها مجهز به ویژه برای جریان هستند

یک پروتکل وی پی ان دقیقا مشخص می کند که چگونه اطلاعات شما بین کامپیوتر شما و سرور وی پی ان می رود. روش های مختلفی وجود دارد که داده ها رمزگذاری شده اند و فناوری در طول زمان پیشــرفت کرده است - به همین دلیل ما انواع گزینه ها را می بینیم. پروتکل ها دارای مشخصات متنوعی هستند، و مزایایی را در اختیار کاربران قرار می دهند. به عنوان مثال، برخی از اولویت بندی سرعت، در حالی که دیگران بر حفــظ حریم خصوصی و امنیت تمرکز می کنند.

Service Description

The description will be emailed to you if you are the site user
United Kingdom
6
Germany
3

مکان های سرور جهانی ما

یک پروتکل وی پی ان دقیقا مشخص می کند که چگونه اطلاعات شما بین کامپیوتر شما و سرور وی پی ان می رود. روش های مختلفی وجود دارد که داده ها رمزگذاری شده اند و فناوری در طول زمان پیشــرفت کرده است - به همین دلیل ما انواع گزینه ها را می بینیم. پروتکل ها دارای مشخصات متنوعی هستند، و مزایایی را در اختیار کاربران قرار می دهند. به عنوان مثال، برخی از اولویت بندی سرعت، در حالی که دیگران بر حفــظ حریم خصوصی و امنیت تمرکز می کنند.

اروپا

 • UK
 • Italia
 • Netherland
 • Finland
 • Germany
 • France
 • Ireland
 • Italy
 • Switzerland
 • Romania
 • Sweden
 • Norway
 • Austria
 • Belgium
 • Denmark

آمریکا

 • Canada
 • USA
 • Argentina
 • Mexico

استراليا

 • Australia

آسیا

 • Iran
 • UAE
 • Singapore
 • Japan
 • Russie
 • Hong Kong
 • Thailand
 • India